Thứ 4, 22/05/2024, 16:29[GMT+7]

Khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Thứ 4, 10/03/2021 | 14:29:48
1,245 lượt xem
Sáng 10-3, tại Hà Nội, tại đầu cầu TP Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam" dưới hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, Bí thư Thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

Khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên -0 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam vững bước tiến dưới lá cờ Đảng quang vinh và đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng.  

Nhấn mạnh những nhiệm vụ then chốt mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp hơn với các đối tượng thanh niên.

Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn tiến hành nghiên cứu sâu nội dung các tham luận, phát biểu tại Hội thảo, xây dựng thành cơ sở để triển khai chiến lược, phương hướng phát triển, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, xác lập giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở mỗi địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Với 110 báo cáo, tham luận của các đại biểu, Hội thảo tiếp tục làm rõ các giá trị khoa học, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn về vị trí, vai trò của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn, khẳng định vai trò trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên của Đoàn; đặt ra những vấn đề về tình hình thanh niên, các yếu tố tác động tới tuổi trẻ, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: các kết quả từ Hội thảo đã trở thành đóng góp quan trọng, thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm của Đoàn; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần củng cố niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự ngiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày