Chủ nhật, 14/07/2024, 18:56[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội

Thứ 6, 02/04/2021 | 17:28:16
5,228 lượt xem
Ngày 2/4, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, thường trực ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt chuyên đề về nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước trên internet, mạng xã hội; hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật trong việc tạo lập, sử dụng facebook, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương truyền đạt nội dung tập huấn.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, phương pháp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội; đồng thời, giúp cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng nhận diện được âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó có biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, “điểm nóng” mới phát sinh; chủ động cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền nhằm kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là trước những vụ việc, sự kiện mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trước mắt, tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động nắm bắt, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, vu khống, xuyên tạc hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm kiện toàn đội ngũ Ban Chỉ đạo 35 và tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; cổ vũ, khuyến khích các tác phẩm có nội dung, nghệ thuật tốt, ngăn chặn những tác phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái. Tăng cường kiểm tra, quản lý các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, kinh doanh dịch vụ internet và photocopy. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tài liệu mật, quy chế cung cấp tài liệu và phát ngôn cho báo chí. Tăng cường viết tin, bài đấu tranh phản bác trước các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng

Hiện nay, internet và mạng xã hội đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người cũng như trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Song, bên cạnh mặt tích cực, nhiều đối tượng, tổ chức cũng sử dụng internet và mạng xã hội để truyền tải những thông tin xấu độc, những thông tin chống phá Đảng và Nhà nước ta, gây nhận thức lệch lạc trong một bộ phận nhân dân. Do đó, tôi đánh giá rất cao hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội lần này. Hội nghị đã giúp tôi có những cơ sở, căn cứ vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 của huyện; định hướng, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả nội dung hội nghị tập huấn. Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 của huyện sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tiếp tục hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và các giải pháp kỹ thuật để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thông qua hội nghị giúp chúng tôi nâng cao kỹ năng nhận biết nội dung thông tin xấu độc, phản động trên internet, mạng xã hội; trang bị thêm kỹ năng lập tài khoản mạng xã hội, kỹ năng tham gia mạng xã hội, nghiệp vụ viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Với vai trò là cán bộ biên phòng bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền vùng biển Thái Bình, chúng tôi sẽ tiếp nhận các tài liệu, quán triệt các nội dung hội nghị tập huấn; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng của bộ đội biên phòng về các kiến thức như nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; các kỹ năng cơ bản viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; sử dụng các giải pháp kỹ thuật khi sử dụng facebook, tài khoản mạng xã hội... Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các sở, ngành trong trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kỹ thuật đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.


Đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương

Là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của huyện Kiến Xương, sau khi được tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2021, bản thân tôi hiểu biết thêm về các kiến thức trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên trên internet, mạng xã hội. Sau hội nghị tập huấn, với vai trò Bí thư Huyện đoàn, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng thanh niên trong toàn huyện. Chỉ đạo các cơ sở đoàn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Tiếp tục thực hiện phong trào “Mỗi ngày một tin tốt - một câu chuyện đẹp”. Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt trên trang mạng của Huyện đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, nguy hại đối với cá nhân và xã hội.


Thu Thủy  - Thành Tâm