Thứ 6, 24/05/2024, 15:17[GMT+7]

Thái Bình nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế Kỳ 1: Xây dựng môi trường hội nhập

Thứ 4, 12/05/2021 | 09:05:00
6,045 lượt xem
Những năm qua, tỉnh Thái Bình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp kinh tế tăng trưởng bền vững.

Làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Thái Bình mang tới những lĩnh vực sản xuất mới, công nghệ hiện đại và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp địa phương.

Tại hội nghị tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) năm 2020, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đã khẳng định: Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác HNKTQT. Có được kết quả đó là do tỉnh đã xây dựng được môi trường thuận lợi để các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là người dân, doanh nghiệp tham gia hội nhập.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng

Trong công tác HNKTQT, quy định pháp luật và thể chế kinh tế đóng vai trò quan trọng, được ví như “con đường” với hành lang pháp lý giúp người dân, doanh nghiệp đi đúng hướng, tận dụng cơ hội và được bảo vệ an toàn trước những rủi ro phát sinh từ tranh chấp hoặc hàng rào thương mại mà mỗi nước đặt ra. Nhiều năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định pháp luật và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký. Cùng với thực hiện cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế - lĩnh vực liên quan trực tiếp đến HNKTQT. Theo đó, các sở, ngành thường xuyên rà soát, trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Đến nay, UBND tỉnh đã công bố 668 TTHC và niêm yết công khai mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các TTHC đã được cắt giảm từ 40 - 60% thời hạn giải quyết so với quy định của trung ương. UBND tỉnh đã phê duyệt 947 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Ông Vũ Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Chúng tôi luôn thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết quốc tế theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), các hiệp định về quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ và các thỏa thuận khác liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, hiện nay Chi cục Hải quan Thái Bình đã triển khai hầu hết các nghiệp vụ thông quan hàng hóa, nộp thuế, phí, lệ phí, thủ tục với phương tiện vận tải trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm chi phí.

Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam, cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy).

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

5 năm trở lại đây, môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình không ngừng được cải thiện, giúp người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả và thu hút nhiều dự án cả trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn. Hiện Thái Bình đứng thứ 5/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 25/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, nhiều chỉ số thành phần tăng điểm nhanh, xếp tốp đầu cả nước như: chỉ số chi phí gia nhập thị trường, chỉ số tính minh bạch, chỉ số chi phí về thời gian, chỉ số tính năng động, chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chỉ số thiết chế pháp lý, an ninh trật tự.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, thứ hạng PCI của Thái Bình liên tục vươn lên trong 5 năm qua đã phản ánh đúng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngoài cải cách TTHC, đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tỉnh còn thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin về chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, với quyết tâm tạo sức cạnh tranh thu hút đầu tư của địa phương, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố (DDCI). Theo nhiều doanh nghiệp, đây là bước tiến xa, thực chất hơn trong cải cách hành chính, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Xây dựng nền tảng hội nhập vững chắc

Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương - cơ quan thường trực của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh cho biết: Những năm qua, Thái Bình đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hiện đại hóa và đồng bộ về hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống điện, làng nghề và nông nghiệp, nông thôn... đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Ngoài sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thái Bình còn là cái nôi thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn. Các địa phương trong tỉnh đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chuỗi sản xuất liên kết.

Công tác bảo vệ môi trường từ trong cộng đồng đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại được chú trọng. Một yếu tố giúp người dân, doanh nghiệp HNKTQT thành công cũng như tạo niềm tin, thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh thời gian qua đó là công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững; công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Đây chính là những nền tảng cơ bản đáp ứng yêu cầu HNKTQT bền vững.

(còn nữa)

Khắc Duẩn