Thứ 7, 15/06/2024, 05:45[GMT+7]

Đổi mới trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Chủ nhật, 06/06/2021 | 08:32:54
919 lượt xem
Với những cách làm sáng tạo, có giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, công tác xây dựng Đảng trong các cấp bộ Đoàn thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành tiền đề quan trọng cho việc ban hành, triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng viên trẻ là lực lượng nòng cốt trong các chương trình hành động của tổ chức Đoàn.Ảnh: T.Ư Đoàn cung cấp.

Vừa qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước nhằm đưa ra những đánh giá thực tiễn về công tác triển khai Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, cũng như các chương trình, đề án, kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ.
 
Theo các thống kê, tham luận của đại diện các cơ sở Đoàn thanh niên tại Hội nghị, Chỉ thị 05 đã được triển khai đồng bộ, khoa học, bài bản, được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, tiêu biểu như các mô hình “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”; Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Việc nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng; các tổ chức, cá nhân sau tuyên dương có cơ hội phát huy thế mạnh, tiềm năng, góp phần hình thành môi trường tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác tập hợp, đoàn kết các lực lượng thanh niên vững niềm tin với Đảng, học tập và làm theo Bác có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh thiếu nhi yếu thế…
 
Những thành quả nêu trên là tiền đề thuận lợi để các cấp bộ Đoàn triển khai sớm nhiều hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Được thảo luận lần đầu tại phiên họp Ban Chấp hành T.Ư Đoàn vào ngày 4-2-2021 và được chính thức ban hành vào ngày 19-5-2021 nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương trình hành động gồm tám chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu cụ thể. Các nội dung của Chương trình hành động được xây dựng theo hướng bám sát, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định, nhằm thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
 
Theo các báo cáo tại Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, do T.Ư Đoàn tổ chức ngày 26-5 vừa qua, Chương trình hành động có nhiều điểm mới, nổi bật là việc đề ra sáu trọng tâm, ba đột phá để xác lập thành tám chương trình lớn của tổ chức Đoàn, thay vì triển khai theo các mặt công tác lớn như trước đây. Cùng với đó, các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động đã thể hiện trên tinh thần hành động, tiến công rất cao.
 
Cụ thể, các chỉ tiêu được xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Một số chỉ tiêu dù lần đầu được đề ra nhưng lại rất cụ thể như “Hằng năm, hỗ trợ triển khai thực hiện hóa 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên” hay “100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh”… Các giải pháp được xác lập riêng biệt theo từng đối tượng thanh thiếu nhi, tiêu biểu như: Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội tham gia giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ; triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, phối hợp hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên; chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn - Hội - Đội, nâng cao năng lực số, phổ cập kỹ năng số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho thanh niên; xây dựng, nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết: ngay sau Hội nghị, các cấp bộ Đoàn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới thanh niên cả nước; căn cứ Chương trình hành động để cụ thể hóa thành những kế hoạch, phần việc phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. “Việc tiếp cận, xây dựng Chương trình hành động theo phương thức mới sẽ giúp các giải pháp của tổ chức Đoàn bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời gian tới, qua đó có thể đánh giá rõ nét vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo: nhandan.com.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày