Chủ nhật, 16/06/2024, 07:08[GMT+7]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Thứ 6, 20/08/2021 | 18:56:15
1,784 lượt xem
Chiều ngày 20/8, tại Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017-2020, liên ngành đã hoàn thành cơ bản các nội dung trong chương trình phối hợp như: bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương và của tỉnh về giáo dục và đào tạo. Công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo được tăng cường góp phần chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và đào tạo; nâng cao công tác tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới; thường xuyên thông tin tình hình thời sự, định hướng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Năm học mới sắp bắt đầu, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh và chuẩn bị chu đáo hệ điều kiện cho năm học mới; xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp.    

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn ban tuyên giáo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp, thúc đẩy phong trào giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Đặng Anh