Thứ 7, 20/07/2024, 16:39[GMT+7]

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Thứ 2, 06/09/2021 | 08:48:02
610 lượt xem
Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Diện mạo nông thôn mới xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy huyện đưa nội dung giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào chương trình KTGS năm và triển khai giám sát đối với 35 đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 35 đồng chí chủ tịch ủy ban bầu cử xã, thị trấn. Qua giám sát đã kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các địa phương thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử, từ đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn tham mưu cấp ủy huyện xây dựng 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát; cấp ủy cơ sở xây dựng 55 cuộc kiểm tra, 58 cuộc giám sát với nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đến nay, các cấp ủy đã hoàn thành 75% chương trình KTGS đã đề ra. Các cuộc KTGS bảo đảm đúng đối tượng, quy trình, phương pháp; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, khuyết điểm; xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; từ đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng được KTGS xây dựng các giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2021 gồm 809 cuộc kiểm tra, 643 cuộc giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chú trọng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc quy trình, quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngoài ra, nội dung các cuộc KTGS còn tập trung vào việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết  chương trình làm việc toàn khóa, chương trình KTGS nhiệm kỳ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tiến hành KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm như thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội... Đến nay, Tỉnh ủy đã hoàn thành 3/4 cuộc KTGS, còn 1 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đang tiến hành. Đối với cấp ủy huyện và cơ sở, đến nay đã hoàn thành khoảng 70% chương trình KTGS đề ra. Cùng với cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS năm 2021 gồm 733 cuộc kiểm tra, 444 cuộc giám sát, trong đó tập trung KTGS những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ động giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực phụ trách. Nhìn chung, quy trình KTGS thời gian qua được cấp ủy, UBKT các cấp đổi mới theo hướng gọn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, đơn vị được KTGS vừa bảo đảm nội dung, chương trình kế hoạch KTGS đã xây dựng vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường KTGS đối với đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được KTGS nhằm đưa ra kết luận chính xác, bảo đảm khách quan, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS.

Qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, 239 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 214, cảnh cáo 19, cách chức 3, đình chỉ sinh hoạt 3. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp gia đình anh Đồng Quang Tình, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) nâng cao thu nhập.

Đào Quyên 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày