Thứ 5, 05/10/2023, 07:19[GMT+7]

Doanh thu vận tải 9 tháng ước đạt trên 4.200 tỷ đồng

Thứ 6, 24/09/2021 | 17:27:22
1,034 lượt xem
Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trong tình trạng tối giảm công suất, chủ yếu duy trì vận tải hành khách nội tỉnh, doanh thu vận tải hành khách tháng 9/2021 ước đạt 80 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và giảm 43,2% so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn (Quỳnh Phụ). Ảnh minh họa.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.054 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 14,4 triệu người, giảm 5%. Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 330 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.099 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 5,6%; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 1,4%; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 216 tỷ đồng, tăng 5,5%. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Nguyễn Thơi