Thứ 7, 30/09/2023, 23:18[GMT+7]

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tiền Hải

Thứ 3, 19/10/2021 | 15:44:53
1,666 lượt xem
Sáng ngày 19/10, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Tiền Hải.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải.

Trong 2 ngày 17 và 18/10, huyện Tiền Hải đã tổ chức đón 278 công dân từ các tỉnh phía Nam về cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Các trường hợp này khi về địa phương đều được quản lý, thực hiện cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tổng số trường hợp hiện đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện là 364 người. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp có nguy cơ về địa phương, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, xã. Đến ngày 18/10, huyện Tiền Hải đã tiếp nhận 52.546 liều vắc-xin phòng Covid-19; đã có 27.974 người được tiêm mũi 1 và 6.968 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trạm Y tế xã  Đông Phong. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải và kiểm tra thực tế tại xã Đông Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của huyện Tiền Hải trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu huyện chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động; triển khai ký cam kết đối với từng hộ gia đình để tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Tiếp tục huy động lực lượng tăng cường quản lý, giám sát, lập danh sách, phân loại, xét nghiệm kịp thời các trường hợp có nguy cơ về địa phương, tuyệt đối không để sót, lọt người về từ tỉnh ngoài mà không được quản lý, lập danh sách, phân loại, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ của dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tiêm vắc-xin.

Thu Hoài