Thứ 4, 31/05/2023, 07:12[GMT+7]

Hội Nông dân - Hội Làm vườn huyện Hưng Hà: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 3, 11/01/2022 | 17:38:37
894 lượt xem
Sáng ngày 11/1, Hội Nông dân - Hội Làm vườn huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Năm 2021, các cấp Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua của hội. Trong năm, các cấp hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp 4.968 hội viên vay với dư nợ trên 153 tỷ đồng để phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức 135 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, toàn hội đã đóng góp trên 10,8 tỷ đồng, gần 12.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương cấp 1, cấp 2, làm mới, sửa chữa cầu cống...

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Hội Làm vườn có 12 tổ hợp tác với 316 thành viên phát triển kinh tế; toàn huyện có 978ha vườn, các diện tích đã được cải tạo, chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, toàn hội có trên 92% hội viên đăng ký thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; có 30 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 85,7%, tăng 8,2% so với năm 2020.

Năm 2022, Hội Nông dân và Hội Làm vườn huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng xây dựng củng cố tổ chức hội; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng… góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 của huyện đã được các cấp khen thưởng.

Thanh Thủy