Thứ 2, 29/05/2023, 00:29[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận

Thứ 5, 13/01/2022 | 16:15:01
4,263 lượt xem
Sáng ngày 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: 1301_cong_tac_dan_van__mixdown.mp3

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2021, công tác dân vận được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều mô hình hay được hình thành và phát huy hiệu quả như “tổ covid-19;cộng đồng”, “vùng xanh an toàn”… Công tác dân vận chính quyền được chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; tăng cường đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình; công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các nơi làm việc được chú trọng, hoạt động đối thoại có chất lượng hơn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm 2021; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị  công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và của cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình. 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Ban Dân vận Trung ương tập trung hoàn thành có chất lượng cao, đúng tiến độ các nội dung được giao trong kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nội bộ ngành dân vận phải tiến hành ngay việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên trong ngành theo nội dung Kết luận số 21 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm