Thứ 5, 25/07/2024, 19:07[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ 4, 06/04/2022 | 14:57:47
3,866 lượt xem
Sáng ngày 6/4, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 và cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt nội dung tập huấn tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phổ biến chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng, chống của ban chỉ đạo 35 các cấp. Trong đó tập trung phân tích các nội dung gồm: nhận diện các thế lực, đối tượng chống phá; nội dung chống phá của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay; những phương tiện, công cụ các thế lực thù địch hay sử dụng để chống phá Đảng và Nhà nước; hoạt động đấu tranh, phòng chống của ban chỉ đạo 35 các cấp.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Việc kịp thời phát hiện và xử lý, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch là việc làm hết sức cần thiết, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các đại biểu cần hiểu rõ những phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch hay sử dụng, từ đó có những biện pháp đấu tranh kịp thời; tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trên không gian mạng.

Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, các cơ quan tuyên truyền tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tỉnh táo khi sử dụng mạng internet, mạng xã hội, tăng cường chia sẻ những thông tin tích cực, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu, độc. Người đứng đầu cấp ủy, thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy trách nhiệm đấu tranh tích cực với những luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các huyện, thành phố sớm kiện toàn ban chỉ đạo 35, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên; chủ động nắm tình hình dân cư, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên và người dân tham gia hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 và cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

 Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày