Thứ 7, 20/07/2024, 17:37[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng

Thứ 4, 20/04/2022 | 19:48:39
1,805 lượt xem
Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, trong 3 ngày (19/4 - 21/4), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 5 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho 750 cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Các đại biểu nghe giảng viên quán triệt, phổ biến nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Trong đó đi sâu phân tích những điểm mới của các quy định, những khó khăn, vướng mắc có thể gặp trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, giải pháp khắc phục những tình huống phát sinh trong thực tế cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đã thảo luận về thi hành kỷ luật trong Đảng, một số vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những điều đảng viên không được làm.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, vận dụng xử lý các tình huống trong thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày