Thứ 5, 05/10/2023, 05:42[GMT+7]

Tiền Hải: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Thứ 3, 24/05/2022 | 16:47:26
1,041 lượt xem
Sáng ngày 24/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tiền Hải tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đại biểu HĐND cấp xã; chức việc các tôn giáo, trưởng họ tộc.

Các đại biểu về dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022.

Các học viên được truyền đạt các chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh...

Qua đây nhằm nâng cao nhận thức cho đại biểu HĐND cấp xã và chức việc các tôn giáo, trưởng họ tộc về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong tình hình mới.

Mạnh Thắng