Thứ 4, 24/04/2024, 03:58[GMT+7]

UBND tỉnh nghe UBND thành phố báo cáo kế hoạch triển khai di chuyển các đơn vị và điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý

Thứ 6, 03/06/2022 | 15:03:37
16,886 lượt xem
Sáng ngày 3/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện đề án di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 3622-UBND_tinh_nghe_UBND_thanh_pho_bao_cao_de_an_ven_song_tra_ly.mp4?_t=1654262845

Dự họp có các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại biểu dự cuộc họp. 

Theo báo cáo của UBND thành phố, có 100 cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đang sử dụng đất với tổng diện tích gần 70ha, 40 điểm bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng và 264 hộ gia đình, cá nhân ở một số điểm dân cư trong khu vực cần di chuyển. Thành phố Thái Bình đã tiến hành lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, rà soát và chuẩn bị quỹ đất tái định cư. Đồng thời triển khai các phương án thực hiện di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó, lên phương án cụ thể với các doanh nghiệp di chuyển trong giai đoạn 1 và các doanh nghiệp thuộc giai đoạn 2 nhưng tự nguyện di chuyển ngay trong giai đoạn 1... Bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận UBND thành phố đã chủ động, trách nhiệm trong triển khai thực hiện đề án. Đồng thời, khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh thông qua đề án. Vì vậy, các sở, ban, ngành, các huyện tích cực phối hợp với thành phố Thái Bình trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch. Về các nội dung cụ thể nêu trong kế hoạch, đồng chí thống nhất ban hành kế hoạch của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung công tác tuyên truyền về nội dung đề án, đối tượng di chuyển, chế độ chính sách. Rà soát, lập danh sách đối tượng di chuyển phải bảo đảm chính xác. Thời gian thực hiện chia làm 2 giai đoạn theo đề án, trong đó hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2022. Thực hiện lập chi tiết các quy hoạch để phục vụ việc di chuyển. Tách riêng dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai kế hoạch phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành, đơn vị trong quá trình thực hiện. UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch, chuyển các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đóng góp ý kiến trước khi hoàn thành kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Thành Tâm