Chủ nhật, 28/05/2023, 22:39[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân

Thứ 6, 15/07/2022 | 16:22:27
960 lượt xem
Sáng ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 1.554 cuộc kiểm tra đối với 2.612 tổ chức, đơn vị; giám sát 1.503 cuộc với 2.522 tổ chức, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan toả trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, ban dân vận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các ban chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp. Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động; kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đào Quyên

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày