Thứ 2, 22/07/2024, 12:39[GMT+7]

Hà Nội: Đổi mới phương thức, chọn đúng, trúng vấn đề giám sát

Thứ 7, 30/07/2022 | 15:41:08
447 lượt xem
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp quan tâm có những cách làm mới, theo đặc thù bám sát nhiệm vụ để thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện phát triển địa phương, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện giám sát, chất vấn, giải trình cần đánh giá đúng thực trạng, từ đó lựa chọn được vấn đề đúng và trúng…

Quang cảnh Hội nghị giao ban.

Ngày 29/7, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý II/2022; thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở HĐND-UBND TP tới 30 quận, huyện, thị xã.

Phát huy hiệu quả thực chất

6 tháng qua, HĐND các cấp TP Hà Nội đã bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực.

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND TP đã ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 3/1/2022 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP năm 2022 gồm 138 nội dung trọng tâm. Kết quả 6 tháng, đã thực hiện 66/69 nội dung theo chương trình đề ra, 35 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố (3 nội dung điều chỉnh phù hợp thực tế).

Thường trực HĐND TP đã tham mưu Đảng đoàn HĐND báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”; kịp thời ban hành Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 để chỉ đạo triển khai thực hiện và phối hợp, tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở Đề án này, Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã cũng ban hành các đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND của đơn vị trong nhiệm kỳ 2021-2026 và tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể.

Đáng chú ý, HĐND các cấp thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của thành phố. Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả....

6 tháng đầu năm, HĐND thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền. HĐND cấp huyện đã tiến hành 62 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Trong khi đó, HĐND cấp xã tổ chức 441 kỳ họp, ban hành 1.931 nghị quyết.

HĐND TP Hà Nội cũng xác định những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn Thủ đô, tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”…

Tăng cường giám sát, chất vấn

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trình bày dự thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, hoạt động giám sát, tổ chức chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp đảm bảo thực chất, đa dạng các hình thức tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; tăng cường chất lượng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cho hay: Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, để thực hiện hiệu quả Đề án 15/ĐA-TU và Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND TP, việc xây dựng và thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026” là rất cần thiết và phù hợp thực tiễn.

Theo Chuyên đề này, căn cứ chỉ tiêu thực hiện theo Đề án 15/ĐA-TU hằng năm, HĐND các cấp sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động, lưu ý cụ thể số lượng cuộc giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp: Về giám sát tại kỳ họp, hằng năm tại 2 kỳ họp thường lệ, tổ chức giám sát thông qua hoạt động chất vấn; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND bầu theo quy định của luật và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Về giám sát giữa hai kỳ họp, hằng năm, HĐND các cấp ban hành nghị quyết thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND ít nhất 2 cuộc và Thường trực HĐND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND ít nhất 2 cuộc.

Về tổ chức chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, sẽ tăng cường giám sát thông qua tổ chức chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp, trong đó hàng năm tổ chức 2 phiên họp có hoạt động chất vấn, giải trình.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã đã thảo luận về kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh việc tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả các phiên họp Thường trực HĐND các cấp hằng tháng theo quy định; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cử tri quan tâm để tổ chức giám sát, giải trình và có những vấn đề tổ chức chất vấn, hạn chế chồng chéo trùng lặp. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp.

Lựa chọn được vấn đề đúng và trúng

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Việc Thường trực HĐND TP duy trì hoạt động giao ban với thường trực HĐND quận, huyện, thị xã có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp. Cách thức giao ban lần này kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhiều huyện có sáng tạo kết nối với các xã, thị trấn, thu hút đông đảo đại biểu tham dự.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

 Về chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội” được thảo luận, Chủ tịch HĐND TP nhận định là rất đúng, trúng và nêu ra được những mô hình, cách làm hay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp thời gian tới.

Nhấn mạnh 6 tháng đầu năm nay thành phố triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc lớn, quan trọng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, HĐND các cấp đã triển khai nhiều hoạt động rất thiết thực, không ngừng đổi mới, trong đó đang tập trung thực hiện Đề án số 15/ĐA-TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với đó, HĐND các cấp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh một cách bài bản, hiệu quả, trong đó không chỉ họp thường kỳ mà HĐND thành phố đã tổ chức nhiều kỳ chuyên đề với cách thức luôn đổi mới, quyết sách các vấn đề lớn, quan trọng, thiết thực với đời sống dân sinh.

Để hoạt động tiếp tục đi vào thực chất, không hình thức, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp quan tâm có những cách làm mới, theo đặc thù bám sát nhiệm vụ để thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện phát triển địa phương, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện giám sát, chất vấn, giải trình cần đánh giá đúng thực trạng, xem tại địa bàn mình đang tồn tại vấn đề gì, từ đó lựa chọn được vấn đề đúng và trúng, có kế hoạch hằng năm thậm chí cho cả nhiệm kỳ về nội dung giám sát. Song song giám sát thường kỳ, cần có những cuộc giám sát đột xuất để phù hợp thực tế từng thời điểm, cần thiết thì kịp thời bổ sung kế hoạch giám sát phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc cần chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình; yêu cầu thực hiện nghiêm túc kết luận của chủ tọa sau chất vấn, giải trình. Trên tinh thần đi đến tận cùng vấn đề, tiếp tục tái chất vấn nếu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện kết luận chưa thực sự nghiêm túc, trách nhiệm. Các kết luận chất vấn, giám sát, giải trình phải chuyển tới các cơ quan nội chính, thanh tra để cùng theo dõi, nắm bắt.

Nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền rất quan trọng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu xây dựng chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp nhất là tại quận, huyện. Thành phố đổi mới việc tuyên truyền về hoạt động HĐND các cấp, với phương châm là thông tin cần công khai, phong phú, sát thực tiễn, để cử tri theo dõi giám sát./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày