Thứ 5, 05/10/2023, 03:44[GMT+7]

Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh với các Ban Đảng Thành ủy TP Hồ chí Minh

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:50:09
128 lượt xem
Việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh...

Ngày 12/8, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy, giai đoạn 2022- 2026.

Việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với Ban Nội chính Thành ủy,Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Cụ thể, giai đoạn 2022- 2026, Đảng ủy Quân sự Thành phố với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh nội chính; công tác định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Nghiên cứu đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, về công tác dân vận.

Ngoài những nội dung phối hợp nêu trên, các cơ quan chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đảng ủy Quân khu 7 và Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyên giáo và công tác dân vận; kịp thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, biểu dương, nhân rộng những tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy với Bộ Tư lệnh Thành phố giai đoạn 2022 – 2025 sẽ phối hợp định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.  Phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội, Quân khu 7, lực lượng vũ trang Thành phố và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị Thành phố...

Phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng nhân những tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm.

Ban Dân vận Thành ủy với Bộ Tư lệnh Thành phố giai đoạn 2022 – 2026 sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phối hợp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảm nhận chuyên trách, kiêm nhiệm công tác dân vận và lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với Nhân dân. Nghiên cứu đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, về công tác dân vận; sơ kết, tổng kết các Chương trình phối hợp phù hợp với thực tiễn của xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh lại những kết quả trong thực hiện công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TP và các ban Đảng của Thành ủy TP trong thời gian qua. Những kết quả đó cho thấy việc triển khai thực hiện ký kết phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TP và các Ban Đảng của Thành ủy có ý nghĩa quan trọng; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, vừa tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị. 

Hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy, giai đoạn 2022- 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, các đơn vị cần quán triệt chặt chẽ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình an ninh, trật tự xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn TP... để TP hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo tốt đời sống Nhân dân. 

Cùng với các nội dung quy chế, chương trình phối hợp, các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục giáo dục quốc phòng- an ninh cho toàn dân, nhất là cho học sinh, sinh viên, công nhân, ngư dân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, người có công, người uy tín trong cộng đồng dân cư... nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trong thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; cán bộ, đảng viên phải chủ động xuống với dân, không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, chăm lo, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tích cực giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân. Đặc biệt, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.../.

Theo dangcongsan.vn