Thứ 4, 22/05/2024, 15:02[GMT+7]

Viettel nỗ lực đổi mới sáng tạo, phục vụ đắc lực công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Thứ 4, 17/08/2022 | 08:49:55
1,247 lượt xem
Ngày 16/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Viettel.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Tập đoàn Viettel phục vụ đắc lực hiệu quả cho Bộ Quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Viettel nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, yêu cầu của xu thế, từ đó dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, xác định sứ mệnh, chiến lược phù hợp, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả.

Viettel được đánh giá là một tập đoàn viễn thông hàng đầu của đất nước, ở khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực, hiệu quả cho ngân sách nhà nước; đóng góp cho việc nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp; tồn tại trong khó khăn, phát triển trong khó khăn, “biến nguy thành cơ”.

Tập đoàn là nơi hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao… Viettel đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong mô hình phát triển doanh nghiệp nhà nước của mình.

Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân thành công là Viettel đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể là Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức hiệu quả; có sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ Viettel qua các thời kỳ với tinh thần tự lực, tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.

Đấy mới là tính chiến đấu của Đảng, tinh thần và khí thế dân tộc trong bảo vệ đất nước. Có sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Viettel được đánh giá là một tập đoàn viễn thông hàng đầu của đất nước, ở khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực, hiệu quả cho ngân sách nhà nước; đóng góp cho việc nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp; tồn tại trong khó khăn, phát triển trong khó khăn, “biến nguy thành cơ”.

(Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính)


Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình quốc tế và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, do đó cần phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đất nước có nền công nghiệp hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, cùng các bộ, ngành liên quan tổng kết mô hình của Viettel sau 30 năm để có bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình, đến quản trị, tư tưởng chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức thực hiện…

Theo Thủ tướng, kinh nghiệm thành công của Viettel thời gian qua là sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong tập đoàn; bám sát thực tiễn, xây dựng chính trị, kế hoạch, chiến lược, mạnh dạn làm; cấp trên phải giao nhiệm vụ nhiều hơn, nặng hơn để cấp dưới phấn đấu, vượt qua chính bản thân mình; luôn đổi mới sáng tạo, hướng đến nhân dân, phục vụ nhân dân, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, là nguồn động lực, cảm hứng cho chúng ta.Chúng ta cần tổng kết nghiêm túc kinh nghiệm này.

Tuy nhiên, sự phát triển của Viettel có lúc đột phá, lúc chững lại. Với vai trò, vị thế của mình, Viettel cần tăng trưởng gấp rưỡi, gấp đôi so mức tăng trưởng của đất nước. Tập đoàn không được thoả mãn với những gì đã đạt được, “không kiêu binh”, luôn khiêm tốn, tiếp tục vươn lên, phát huy, kế thừa thành tựu.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Viettel phải phát huy truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trong sạch; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, trực tiếp là Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện sứ mệnh là Tập đoàn công nghiệp viễn thông, đóng góp tích cực, hiệu quả cho 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Viettel cần đề cao trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, hoạt động đúng pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện pháp luật nghiêm túc; góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kinh nghiệm thành công của Viettel thời gian qua là sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong tập đoàn; bám sát thực tiễn, xây dựng chính trị, kế hoạch, chiến lược, mạnh dạn làm; cấp trên phải giao nhiệm vụ nhiều hơn, nặng hơn để cấp dưới phấn đấu, vượt qua chính bản thân mình; luôn đổi mới sáng tạo, hướng đến nhân dân, phục vụ nhân dân, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, là nguồn động lực, cảm hứng cho chúng ta.Chúng ta cần tổng kết nghiêm túc kinh nghiệm này.

(Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính)


Thủ tướng cũng nhấn mạnh Viettel cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư cho các nơi còn khó khăn, kết hợp an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tham gia tích cực vào chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; chuyển đổi kinh tế xanh; góp phần bảo vệ Trái đất, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, quản trị quốc gia để xây dựng các mô hình đa dạng hơn, phù hợp từng giai đoạn, “không cứng nhắc”, thích ứng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Thủ tướng yêu cầu, Viettel phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa mọi nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Đảng, Nhà nước trực tiếp, cụ thể giao; quyết tâm thực hiện nghiêm, hiệu quả, mang lại lợi ích phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Viettel. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Viettel.

Tập đoàn cần nghiên cứu, sản xuất chip; phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia với các trụ cột xây dựng Chính phủ số, xã hội số; giữ vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử; xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường an ninh, an toàn viễn thông, an toàn mạng; đầu tư cho hạ tầng chiến lược viễn thông, viễn thám, phát triển logistics, thương mại điện tử; đầu tư ra nước ngoài phải chắc chắn, hiệu quả, đúng pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Viettel là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông-chính trị, tư tưởng và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; luôn là doanh nghiệp hiệu quả nhất, lợi nhuận trước thuế các năm gần đây của Viettel luôn duy trì trên 40 nghìn tỷ/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu luôn duy trì trên 25%.

Hai năm liên tiếp (2020-2021), Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Viettel đồng thời là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022. Viettel trở thành hình mẫu của một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sáng tạo và có hiệu quả.

(Ảnh: TRẦN HẢI).

Viettel là doanh nghiệp dẫn đầu về viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam, đồng thời cũng là doanh nghiệp tiên phong và hiệu quả trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số 260 triệu dân, tại 3 châu lục. Đến nay 7/10 thị trường kinh doanh đã có lợi nhuận, dòng tiền về nước những năm gần đây ở mức 250 triệu - 350 triệu USD/ năm.

Đến nay, Viettel đã thu về 900,3 triệu USD, tương đương 62% tổng đầu tư. Viettel là nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số 1 tại Việt Nam - luôn đón đầu xu thế và làm chủ công nghệ lõi với các sản phẩm dịch vụ “Make in Vietnam”, phủ rộng hoàn toàn 4/4 nhóm giải pháp (an toàn cho thiết bị đầu cuối, lớp mạng, lớp ứng dụng, mạng khác), hỗ trợ giám sát và xử lý sự cố hiệu quả, kịp thời 24/7 cho các hạ tầng trọng yếu quốc gia và các doanh nghiệp, tổ chức.

Là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực góp phần kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, những năm qua Viettel đã tập trung nhiều nguồn lực tư vấn chuyển đổi số (CĐS), xây dựng và triển khai hạ tầng số, các nền tảng số, dịch vụ số để đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Hạ tầng và các sản phẩm, dịch vụ số của Viettel là các sản phẩm chủ lực, đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, bước đầu góp phần thực hiện mục tiêu kiến tạo xã hội số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

(Ảnh: TRẦN HẢI).

Với vai trò hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam, Viettel đã và đang nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho Quân đội. Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới.

Viettel cũng đã góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử viễn thông bằng cách nghiên cứu, làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng. Các thiết bị này đã được triển khai trên mạng lưới của Viettel. Viettel cũng luôn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Đến nay, Viettel đã đóng góp khoảng 15 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày