Thứ 7, 20/07/2024, 16:30[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Thứ 6, 19/08/2022 | 19:36:44
3,935 lượt xem
Ngày 19/8, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông và Vân tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên đến từ Chi cục Văn thư Lưu trữ truyền đạt nội dung tập huấn.

Các đại biểu đã nghe phổ biến, truyền đạt những nội dung mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn số 304/SNV-VTLT ngày 10/6/2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan,.. Các đại biểu còn được tập huấn kỹ năng ứng dụng mạng văn phòng liên thông, tích hợp chữ ký số trong nhận, gửi văn bản và điều hành công việc.  

Các đại biểu tham gia tập huấn và giảng viên đã thảo luận, trao đổi về những thuận lợi khó khăn; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan đơn vị. Từ đó góp phần phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay.

Hà  Anh

(Sở Nội vụ)