Thứ 5, 25/07/2024, 19:54[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:24:23
715 lượt xem
Sáng ngày 9/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 cho cán bộ các sở, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Các đại biểu đã nghe 3 chuyên đề về: những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; những nội dung mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu xây dựng báo cáo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung những kiến thức cơ bản, những kiến thức mới để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ, kỹ năng công tác, năng lực chuyên môn sâu, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ giúp việc cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là dịp để  trao đổi phương pháp, cách làm đúng, chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh để tiếp tục tham mưu lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày