Thứ 2, 05/06/2023, 02:58[GMT+7]

Hưng Hà: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho gần 290 cán bộ hội phụ nữ cơ sở

Thứ 5, 22/09/2022 | 15:46:20
2,321 lượt xem
Ngày 22/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho gần 290 cán bộ hội cơ sở.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các hội viên được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững. Hướng dẫn các nội dung: Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gia đình 5 có, 3 sạch; thực hiện điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; về thu hội phí nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới".

Đây là những kiến thức quan trọng để cán bộ hội phụ nữ cơ sở của huyện Hưng Hà tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt vào tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trúc Lành
(Đài TT-TH Hưng Hà)