Thứ 7, 15/06/2024, 04:30[GMT+7]

Quảng Ngãi cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ 5, 22/09/2022 | 18:52:45
791 lượt xem
Sáng 22/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII từ tỉnh đến cơ sở, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể Nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập cho cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng những vấn đề bức xúc, vướng mắc để tập trung giải quyết. Kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án kinh tế, án tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm có chuyển biến tích cực, góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Trong dự thảo Báo cáo nêu rõ: “Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đoàn kết thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận của Đảng, chính quyền từng bước được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục hạn chế khuyết điểm có nhiều chuyển biến tích cực”.

Dự thảo Báo cáo cũng đã nêu ra những hạn chế, tồn tại như: công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ cơ sở có mặt còn hạn chế; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, quy định ở một số cấp ủy còn chung chung, thiếu cụ thể.

Vai trò trách nhiệm, nêu gương của một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chưa cao, có vi phạm phải xử lý kỷ luật, còn lúng túng trong nhận diện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Có nơi, có lúc có cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc tự soi, tự sửa, tinh thần, thái độ làm việc thờ ơ, thiếu trách nhiệm, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chống những biểu hiện suy thoái mới phát sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sai phạm.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thời gian qua.

Để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, đồng chí lưu ý, tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thật cụ thể nhằm khắc khắc phục những hạn chế, tồn tại qua công tác tự kiểm tra và Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả đối với các nhiệm vụ còn lại.

Tiếp tục xác định rõ việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, thực hiện trong cả nhiệm kỳ, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch đã ban hành cũng như ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các Nghị quyết mới của Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả.

Đi đôi với việc phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Ban Bí thư. Giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân, dư luận quan tâm, không để xảy ra điểm nóng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đồng chí yêu cầu Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo các bộ, ngành quan liên quan xem xét, giải quyết.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày