Chủ nhật, 04/06/2023, 01:07[GMT+7]

Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Quảng Bình

Chủ nhật, 25/09/2022 | 21:43:46
189 lượt xem
Ngày 25/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; thành viên Đoàn kiểm tra 545 và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, từ ngày 20/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và một số nội dung quan trọng khác.

Sau gần 1 tuần làm việc, công tác kiểm tra cơ bản hoàn thành. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã kịp thời ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và đạt được nhiều kết quả quan trọng; có nhiều cách làm sáng tạo, đi vào thực chất và chiều sâu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Việc thực hiện các quy định nêu gương có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Tỉnh ủy Quảng Bình vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra chỉ rõ; đồng thời nêu lên các nguyên nhân và giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của tỉnh Quảng Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, không bao biện, làm thay; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện Kết luận của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thực hiện nền nếp kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đây là một trong những hình thức quan trọng trong đánh giá công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lưu ý việc thực hiện phê bình và tự phê bình trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cả về ưu điểm và hạn chế; thực hiện tốt hơn các kết luận thanh tra, kiểm tra…

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày