Thứ 2, 01/03/2021, 03:54[GMT+7]

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 2, 08/02/2021 | 09:04:26
6,572 lượt xem
Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Ảnh minh họa.

Năm 2020, các cấp, ngành, đơn vị, thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tập trung phổ biến quán triệt Hiến pháp năm 2013 gắn với các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2019 và năm 2020; các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Đấu giá tài sản, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, ngư dân vùng ven biển, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được quan tâm, tăng cường. Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các huyện Đông Hưng, Vũ Thư. Các cấp hội nông dân đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 3.500 lượt người. Các nội dung được phổ biến tập trung vào Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ.

Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố chú trọng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường phổ thông được duy trì thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú. Số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật tăng.

Việc triển khai tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xác định hình thức hưởng ứng ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả như tổ chức hội nghị sinh hoạt hưởng ứng; thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép với các cuộc vận động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, treo pa nô, áp phích, băng rôn hưởng ứng ngày Pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Sở Tư pháp và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền các văn bản của trung ương và địa phương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2020, 2021; tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật về Hiến pháp, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, biển đảo, giao thông, bình đẳng giới, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, chế độ chính sách đối với người có công, quy định về xây dựng nông thôn mới, pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống và những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn đối với những đối tượng khác nhau. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại một số sở, ngành, huyện, thành phố và trường học.

Lê Thủy
(Sở Tư pháp)