Thứ 2, 27/03/2023, 23:38[GMT+7]

Hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Thứ 6, 17/03/2023 | 15:18:00
2,578 lượt xem
Sáng ngày 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Các đại biểu dự hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật như: Tên gọi của dự thảo Luật; bố cục và kết cấu của dự thảo Luật; các chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dễ bị tổn thương và trong các giao dịch đặc thù; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi một số câu chữ để bảo đảm tính chính xác, dễ hiểu.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sau hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, gửi cấp có thẩm quyền, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thu Hoài