Thứ 2, 15/07/2024, 02:26[GMT+7]

Tư vấn, phản biện đề án nâng cao chất lượng của đài truyền thanh truyền hình

Sáng ngày 28/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao chất lượng của Đài Truyền thanh Truyền hình...

28.12.2023 | 19:53 PM

Tư vấn, phản biện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình

Sáng ngày 8/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình,...

08.11.2023 | 15:25 PM

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 24/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

24.08.2023 | 18:24 PM

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Sáng ngày 29/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023 về giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy...

29.03.2023 | 16:27 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sáng ngày 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu...

17.03.2023 | 17:41 PM

Số lượng đề án, chương trình được tư vấn, phản biện tăng gấp 2 lần so với năm trước

Sáng ngày 13/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

13.01.2023 | 15:50 PM

Tư vấn, phản biện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh

Chiều ngày 2/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh...

02.11.2022 | 18:56 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 26/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 -...

26.08.2021 | 15:36 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 15/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai...

15.07.2021 | 16:39 PM

Tư vấn, phản biện đề án phát triển đàn trâu, bò thịt thương phẩm

Sáng ngày 1/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện dự thảo đề án phát triển đàn trâu, bò thịt thương phẩm theo...

01.07.2019 | 17:18 PM