Thứ 4, 31/05/2023, 07:06[GMT+7]

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp kỳ tháng 9/2022

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:13:02
8,623 lượt xem
Sáng ngày 30/9, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức họp kỳ tháng 9/2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự họp.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Video: 30922-_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.mp4?_t=1664533260

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từ sau phiên họp thứ nhất đến nay; kết quả theo dõi từng vụ án, vụ việc, tiến độ xử lý; những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí tiếp thu các ý kiến đề xuất của các thành viên tại cuộc họp; cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh trong thời gian tới. Trong đó đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm, có kết quả các vụ án, vụ việc đã có kết luận trước đó bảo đảm hợp tình, hợp lý, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Tập trung đôn đốc việc giải quyết các vấn đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng hiện nay, các vấn đề đang được xem xét bảo đảm rõ người, rõ việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế  - xã hội của tỉnh phát triển.

Mạnh Cường

Ảnh: Thành Tâm