Thứ 7, 15/06/2024, 05:08[GMT+7]

Quảng Ngãi xử lý kỷ luật hàng loạt tổ chức, cá nhân sai phạm

Thứ 7, 01/10/2022 | 09:14:04
828 lượt xem
Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính-ngân sách và lĩnh vực khác.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở Quảng Ngãi bị kỷ luật do vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Theo đó, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 9 tổ chức và 1 cá nhân bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận sai phạm về tài chính-ngân sách.

Cụ thể, đối với tổ chức, gồm 8 xã: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Trung, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Nhân, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành và 1 đơn vị hành chính là Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà có kết luận sai phạm về tài chính-ngân sách.

Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 517,2 triệu đồng, trong đó, đã thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 339,6 triệu đồng, còn hơn 177,5 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi.

Đối với 1 cá nhân sai phạm, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm và quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Ngoài ra, căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ở các lĩnh vực.

Cụ thể, đối với cán bộ: Tổng số cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022 là 8 trường hợp, trong đó Khiển trách (2 trường hợp), Cảnh cáo (5 trường hợp), Cách chức (1 trường hợp). So với năm 2021 thì số cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 6 cán bộ.

Đối với công chức: Tổng số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022 là 29 trường hợp, trong đó Khiển trách (22 trường hợp), Cảnh cáo (6 trường hợp), Buộc thôi việc (1 trường hợp). So với năm 2021 thì số công chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 21 công chức.

Đối với viên chức: Tổng số viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022 là 50 trường hợp, trong đó khiển trách (39 trường hợp), Cảnh cáo (6 trường hợp), Cách chức (1 trường hợp), Buộc thôi việc (4 trường hợp). So với năm 2021 thì số viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 31 viên chức.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày