Thứ 5, 20/06/2024, 09:32[GMT+7]

Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ cơ sở

Thứ 2, 10/10/2022 | 16:50:44
2,248 lượt xem
Chiều ngày 10/10, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho ủy viên ủy ban MTTQ xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu, thông tin tại hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được thông tin, phổ biến một số nội dung như: Vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và tổ chức hoạt động của MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận khu dân cư; nhiệm vụ, kỹ năng hoạt động của trưởng ban công tác mặt trận; hướng dẫn quy trình các bước bầu trưởng, phó trưởng thôn (hoặc tổ dân phố); kỹ năng hòa giải ở cơ sở; phương pháp xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước…

Hội nghị nhằm cung cấp, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở nắm chắc từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Quỳnh Lưu