Thứ 2, 05/06/2023, 04:52[GMT+7]

“5 không” góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 5, 20/10/2022 | 16:23:58
4,050 lượt xem
Cùng với tiêu chí “3 sạch”, tiêu chí “5 không” (Không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng) trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Video: 201022-5_KHONG_PHAT_TRIEN_KINH_TE.mp4?_t=1666257678

Phương Chi – Anh Dân