Thứ 5, 25/07/2024, 00:32[GMT+7]

Tiền Hải: Phát huy sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Thứ 3, 25/10/2022 | 21:46:16
1,254 lượt xem
Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Đông Lâm (Tiền Hải).


Tuyến đường cứu hộ kéo dài qua địa bàn thôn An Cư, xã Đông Xuyên sau khi triển khai xây dựng sẽ được mở rộng gần gấp đôi so với nền đường hiện có, liên quan đến đất của gần 30 hộ dân trong thôn. 

Theo ông Trần Hà Giang, Bí thư Chi bộ thôn An Cư: Để góp phần xây dựng tuyến đường, Chi bộ đã họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và các đoàn thể của thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân để bà con thấy rõ được lợi ích, tầm quan trọng của tuyến đường sau khi hoàn thành không chỉ phục vụ công tác cứu hộ mà còn giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Các hộ sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp, đất ở cùng công trình, cây cối, hoa màu trên đất để làm đường mà không nhận đền bù. Đây là một trong những nội dung mà Chi bộ lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Cùng với đó, Chi bộ làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay, nhà văn hóa thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng; hầu hết các dòng họ trong thôn đều xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, nhiều dòng họ xây dựng được quỹ với số dư khá lớn, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.

Đồng chí Đặng Văn Lừng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, động viên Chi bộ thôn An Cư triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên rõ rệt. Ngoài thực hiện tốt các nội dung trọng tâm đăng ký, Chi bộ còn duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, Chi bộ có 95% đảng viên đã cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Nhân dân trong thôn rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Thời gian tới, Đảng ủy sẽ nhân rộng, phấn đấu năm 2023 có từ 2 - 3 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu.

Giống như Chi bộ thôn An Cư, sau khi được lựa chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, tất cả cán bộ, đảng viên Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Trà, Đảng bộ xã Đông Trà đều tập trung bám sát các tiêu chí để triển khai thực hiện với quyết tâm xây dựng thành công “Chi bộ 5 tốt”. 

Anh Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ: Là đảng viên của Chi bộ, tôi cũng như các đảng viên khác đều cảm thấy rất vinh dự, đồng thời xác định tư tưởng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc luôn nêu cao vai trò tiền phong của người đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nơi cư trú thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi luôn chủ động phối hợp với các đồng nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý hiệu quả; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Trà (Tiền Hải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Ông Trần Văn Khương, Bí thư Chi bộ Quỹ TDND Đông Trà cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt làm sao để mỗi đảng viên phải nắm chắc được những chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung về xây dựng chi bộ kiểu mẫu, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện nay, 100% đảng viên trong Chi bộ đều cài đặt và sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; trước mỗi buổi sinh hoạt tôi đều gửi trước nội dung sinh hoạt qua phần mềm để các đảng viên được tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến sâu hơn. Các đảng viên đều tích cực học tập nghị quyết, đến nay người có số điểm tích lũy cao nhất của Chi bộ là gần 70.000 điểm, thấp nhất là hơn 1.000 điểm, bình quân điểm tích lũy của các đảng viên trong Chi bộ khoảng 15.000 điểm. Nền nếp cũng như chất lượng sinh hoạt của Chi bộ ngày càng được nâng cao. Trong hoạt động chuyên môn, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác đều nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, vì vậy, mặc dù chưa đến thời hạn 31/12 song đến nay tất cả các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2022 đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Tính riêng 9 tháng năm 2022, về chỉ tiêu kết nạp thành viên đạt 125% kế hoạch; cho vay thành viên đã thực hiện 104,5% kế hoạch. Việc điều hành vốn cho thành viên vay bảo đảm duy trì hợp lý; bảo đảm khả năng chi trả, cơ cấu nguồn vốn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Lãi lũy kế 9 tháng đạt 91,63% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên; đồng thời, chỉ đạo tiến hành khảo sát, lựa chọn 13 chi bộ trực thuộc ở tất cả các loại hình để triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Qua nắm bắt thực tế, các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đang đôn đốc các chi bộ rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí nào chưa hoàn thành thì tiếp tục tập trung hoàn thành. Từ nay tới cuối năm, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ thẩm định, đánh giá các chi bộ trong việc hoàn thành các nội dung chi bộ kiểu mẫu; sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Phấn đấu từ năm 2023 - 2025, mỗi năm Đảng bộ huyện có khoảng 30 chi bộ trở lên thực hiện xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 Đảng bộ huyện có trên 25% chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày