Thứ 2, 20/05/2024, 18:27[GMT+7]

Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Thứ 4, 09/11/2022 | 12:23:47
1,751 lượt xem
Sáng 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022-2027.

Lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. “Các chi bộ mạnh thì Đảng mạnh, các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặc biệt coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng Đảng phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm.

Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong việc xây dựng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh có nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Hiện, toàn tỉnh có 55.693 đảng viên, sinh hoạt ở 784 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 293 đảng bộ và 491 chi bộ cơ sở. Kết quả xếp loại trong 3 năm gần đây, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao.

Để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt bốn nội dung quan trọng.

Thứ nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Thứ hai, chất lượng sinh hoạt tốt, thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Thứ ba, đoàn kết, kỷ luật tốt; xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên tốt; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí yêu cầu ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"; quyết định lựa chọn: đối với Đảng bộ cơ sở chọn ít nhất 10%; đối với chi bộ chọn ít nhất 15% để chỉ đạo làm điểm; hằng năm rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng; tiến hành tổ chức sơ kết phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 vào tháng 11 năm 2025; tổng kết phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 vào tháng 10/2027 và tổ chức khen thưởng cho chi bộ, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Tại lễ phát động, 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày