Thứ 5, 01/06/2023, 19:49[GMT+7]

Giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Thứ 5, 10/11/2022 | 15:10:17
2,853 lượt xem
Nhằm giáo dục và nâng cao ý thức cho trẻ trong việc phòng, chống hỏa hoạn, Trường Mầm non Trần Lãm, thành phố Thái Bình đã thiết kế những bài giảng cũng như buổi diễn tập về cách xử lý khi xảy ra tai nạn cháy nổ.

Video: 101122-THANH_PHO_-_GIAO_DUC_KY_NANG_PCCC_CHO_HOC_SINH_-_s1.mp4?_t=1668067691

Bích Hạnh – Hồng Sơn

 Đài TT- TH Thành phố