Thứ 5, 08/06/2023, 12:34[GMT+7]

Bình Dương: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ 4, 16/11/2022 | 13:06:15
948 lượt xem
Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII), tỉnh Bình Dương đã giảm 3 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, giảm 66/256 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh… Tuy nhiên, từ thực tiễn thực hiện, Bình Dương cũng kiến nghị nhiều chính sách liên quan đến công tác cán bộ.

Cán bộ “một cửa” tỉnh Bình Dương.

Hiệu quả từ Đề án 711

Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định phê duyệt Đề án 711. Thành công của Đề án 711 là gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ kế hoạch chung của Đề án, tỉnh Bình Dương đã giảm 3 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, giảm 66/256 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 25,79%. Tỉnh đã sáp nhập Ban Quản lý các KCN Việt Nam Singapore vào Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương; Văn phòng Đoàn ĐBQH vào Văn phòng HĐND tỉnh; hợp nhất Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Về chức vụ kiêm nhiệm đã thực hiện thành công nhiều chức danh: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện; Trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; hoàn thành việc thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị ở cấp huyện. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã và số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật như: Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn… Từ khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động chuyên trách ở ấp, khu phố, đã giảm hơn 20% số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương.

Từ cơ sở pháp lý được ban hành, quy định, hướng dẫn theo từng giai đoạn và tình hình thực tế ở cơ sở, về tổ chức, bộ máy và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các xã, phường, thị trấn có sự điều chỉnh phù hợp, hiện nay, đa số có từ 33 đến 37 người trên mỗi xã, phường, thị trấn đúng theo khung số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Riêng các xã, phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An đang thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách là 29 người trên mỗi xã, phường, nhưng vẫn phát huy hiệu quả rất tốt. Đây là thành công chung từ Đề an 711 của tỉnh đã được Tỉnh ủy Bình Dương ghi nhận.

Nhiều kiến nghị từ đề án

Tỉnh ủy Bình Dương đã ghi nhận các khó khăn trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương như: Không phân biệt giữa cán bộ, công chức cấp xã với người hoạt động không chuyên trách; quy định thư ký Đảng ủy xã là người hoạt động không chuyên trách là chưa phù hợp; phụ cấp kiêm nhiệm đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố còn thấp và nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất về cơ chế đặc thù, tăng biên chế cho các phường đông dân cư, các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động ở cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhìn nhận, Đề án 711 giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tinh giản được số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực ra khỏi hệ thống chính trị; giúp tuyển dụng mới được cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên và thích ứng với khối lượng, cường độ công việc ngày càng cao. Việc trẻ hóa, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh thời gian qua, nhất là cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện rõ nét so với các nhiệm kỳ trước. Việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại các Đảng bộ cấp huyện trong thời gian qua đạt được một số kết quả nhất định. Quá trình triển khai thực hiện Đề án 711 thể hiện chặt chẽ, thận trọng trong từng bước, từng khâu, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và công tác cán bộ; bảo đảm được sự khách quan, dân chủ trong quá trình thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở từng cấp, từng ngành.

Ngành Y tế Bình Dương thiếu y, bác sĩ do dân số tăng nhanh. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn như: Việc thực hiện thí điểm kiêm nhiệm các chức danh ở cấp huyện, cấp xã một số vị trí chưa phù hợp, tình hình thực tế ở cơ sở gây áp lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý được phân công kiêm nhiệm, trong khi số lượng cấp phó giảm, biên chế giảm, khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng tăng theo tốc độ phát triển chung của tỉnh. Việc định hướng kiêm nhiệm các chức danh ở ấp, khu phố theo định hướng Đề án (Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khu phố; Phó Trưởng ấp đồng thời là công an viên) đối với các địa phương có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, nhiều khu cụm công nghiệp, tốc độ phát triển kinh tế nhanh như TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đối với sự nghiệp giáo dục, việc sáp nhập giảm đầu mối các trường học hiện đang gặp khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao cho rằng, các kiến nghị này đã được Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương ghi nhận. Sau khi Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và có sự chỉ đạo thực hiện, Tỉnh ủy tiếp tục triển khai đến toàn hệ thống chính trị.


Tỉnh ủy Bình Dương thông báo tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình theo Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau: Đối với cấp tỉnh: Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh; mô hình Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

Đối với cấp huyện: Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện ở các địa phương, đơn vị đã thực hiện, hoàn thành trước tháng 3/2023. Mô hình Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện ở các địa phương, đơn vị đã thực hiện, hoàn thành trước tháng 3/2023. Mô hình Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Mô hình Chánh văn phòng cấp uỷ cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Thôi không thực hiện các mô hình thí điểm theo Đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mô hình Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; Mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông. Mô hình Văn phòng dùng chung khối Đảng; khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh. Mô hình hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và Báo Bình Dương…Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày