Thứ 5, 30/03/2023, 00:11[GMT+7]

Thái Thụy: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 4, 16/11/2022 | 16:13:45
4,062 lượt xem
Sáng ngày 16/11, huyện Thái Thụy tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 -2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Riêng năm học 2021 - 2022, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tham gia tích cực các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy tiếp tục đổi mới quản lý, thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, đẩy mạnh công tác tuyền thông; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; ưu tiên các nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nông thôn mới và của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; thực hiện tốt cải cách hành chính trong trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học...

Các tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 được tặng cờ thi đua, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện Thái Thụy.

Trần Tuấn