Chủ nhật, 21/07/2024, 23:33[GMT+7]

Kỷ niệm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam 23/11 Xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh toàn diện

Thứ 4, 23/11/2022 | 08:27:59
5,064 lượt xem
Đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành thanh tra Thái Bình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra xuất bản phẩm trên địa bàn.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Với tinh thần “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”, các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, kịp thời, tập trung thực hiện ở nhiều lĩnh vực quan trọng, phức tạp, đang được xã hội và dư luận quan tâm. Quá trình chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra có sự lồng ghép hiệu quả giữa thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Các kết luận và kiến nghị của thanh tra được thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước nhất trí, dư luận đồng tình ủng hộ. Qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính, nhiều bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.

9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã tiến hành 71 cuộc thanh tra hành chính, 256 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.832 tổ chức, cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra sở tiến hành 256 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.665 tổ chức, cá nhân; thanh tra huyện, thành phố triển khai 49 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế gần 49 tỷ đồng và 8.396mđất, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên 4,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhiều đơn vị đã giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 3.833 lượt tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý trên 3.200 đơn thư, trong đó 2.475 đơn đủ điều kiện xử lý về 1.878 vụ việc. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định tình hình từ cơ sở.

Cùng với đó, ngành thanh tra tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh. Thanh tra các cấp bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực, có hiệu quả tại các địa phương, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước, tổ chức, xây dựng lực lượng thanh tra ngày càng được các cấp, các ngành củng cố và tăng cường. Cán bộ, công chức trong ngành thường xuyên được học tập bồi dưỡng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Với những thành tích đã đạt được, ngành thanh tra Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, động viên, khen thưởng của Đảng và Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết thêm: Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, thời gian tới, ngành thanh tra tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về trình độ, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đôn đốc đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng các tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cán bộ Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Trịnh Cường