Thứ 4, 19/06/2024, 18:31[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.326,9 tỷ đồng

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:28:10
7,694 lượt xem
Sáng ngày 30/11, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kết hợp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.326,9 tỷ đồng, tăng 11,04% so với năm 2021, trong đó giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 3.867,7 tỷ đồng, tăng 3,03%; ngành công nghiệp, xây dựng ước 16.370,5 tỷ đồng, tăng 13,59%; thương mại, dịch vụ ước 3.088,7 tỷ đồng, tăng 8,65%. Giá trị sản xuất khu công nghiệp ước 3.850,9 tỷ đồng, đạt 84,74% kế hoạch. Tổng thu ngân sách lũy kế ước thực hiện 2.538,6 tỷ đồng, tăng 160,9% so với năm 2021... Trong sản xuất nông nghiệp, Quỳnh Phụ tiếp tục là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất lúa vụ xuân; nhiều cánh đồng mẫu lớn được triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được người dân đồng thuận, ủng hộ, hàng nghìn hộ dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, an sinh xã hội... đạt nhiều kết quả toàn diện.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai các đề án, kế hoạch sản xuất; nắm bắt tình hình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm các giải pháp đẩy mạnh sản xuất; tăng cường công tác quản lý đất đai. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội...

Nguyễn Cường