Thứ 6, 23/02/2024, 20:17[GMT+7]

Kiến Xương phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2024 tăng 10,50%

Trong 2 ngày (18 - 19/12), HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy quyết định nhiều nội dung quan trọng.

19.12.2023 | 16:06 PM

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm ước tăng 8,29% so với cùng kỳ

Chiều ngày 5/10, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm...

05.10.2023 | 19:42 PM

Quỳnh Phụ: 6 tháng, tổng giá trị sản xuất tăng 9,9% so với cùng kỳ

Sáng ngày 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển...

14.07.2023 | 15:59 PM

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 7,39%

Sáng ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

10.07.2023 | 17:41 PM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,77%

Sáng ngày 27/6, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương...

27.06.2023 | 17:28 PM

Quỳnh Phụ: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt trên 14.000 tỷ đồng

Chiều ngày 31/5, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6...

31.05.2023 | 17:10 PM

Hưng Hà: Tổng giá tổng giá trị sản xuất tăng 9,12% so với cùng kỳ

Quý I năm 2023, Hưng Hà đã quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.

10.04.2023 | 16:41 PM

Thành phố: Năm 2023 phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng từ 13,5% trở lên

Chiều ngày 4/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phương hướng,...

04.01.2023 | 20:25 PM

Quỳnh Phụ: Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.326,9 tỷ đồng

Sáng ngày 30/11, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

30.11.2022 | 15:54 PM

Tiền Hải: 9 tháng tổng giá trị sản xuất đạt 16.349 tỷ đồng

Trong 9 tháng qua, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiền Hải ước đạt 16.349 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021.

30.09.2022 | 19:03 PM

Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2022 tăng hơn 8,7%

9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 20.997 tỷ đồng, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2021.

27.09.2022 | 10:12 AM

Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất sáu tháng đầu năm tăng hơn 8,5%

Sáu tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 13.946 tỷ đồng, tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: giá trị sản...

27.06.2022 | 15:42 PM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất quý I ước đạt trên 12.500 tỷ đồng

Sáng ngày 30/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

30.03.2022 | 19:45 PM

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất quý I năm 2022 đạt trên 2.800 tỷ đồng

Quý I năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song huyện Kiến Xương vẫn thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát...

28.03.2022 | 09:23 AM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 28.100 tỷ đồng

Sáng ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển...

15.10.2021 | 18:35 PM