Chủ nhật, 21/04/2024, 00:11[GMT+7]

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất quý I năm 2022 đạt trên 2.800 tỷ đồng

Quý I năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song huyện Kiến Xương vẫn thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát...

28.03.2022 | 09:23 AM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 28.100 tỷ đồng

Sáng ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển...

15.10.2021 | 18:35 PM

Đông Hưng: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 tăng 6% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Đông Hưng đạt trên 10.600 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

06.10.2021 | 18:15 PM

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt hơn 8.551 tỷ đồng

Chiều ngày 5/10, Huyện ủy Kiến Xương tổ chức hội nghị sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp...

05.10.2021 | 18:51 PM

Quỳnh Phụ: 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 16.172 tỷ đồng

Sáng ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu...

01.10.2021 | 15:30 PM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 28.094 tỷ đồng

Chiều ngày 30/9, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương...

30.09.2021 | 19:44 PM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 17.300 tỷ đồng

Chiều ngày 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng...

14.07.2021 | 19:19 PM

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng tăng 7,66%

Sáng ngày 6/7, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương...

06.07.2021 | 14:48 PM

Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất sáu tháng đầu năm tăng gần 7%

Sáu tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 13.635 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2020, trong đó: giá trị sản xuất...

02.07.2021 | 17:34 PM

Vũ Thư: Quý I tổng giá trị sản xuất tăng 5,18%

Tổng giá trị sản xuất quý I/2021 của huyện Vũ Thư đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 25,21% kế hoạch năm. Trong đó, nông lâm thủy...

01.01.1970 | 08:00 AM

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.590 tỷ đồng

Chiều ngày 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I; triển khai nhiệm vụ, giải pháp...

08.04.2021 | 18:01 PM

Đông Hưng: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2021 tăng 8,84%

Chiều ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu,...

14.12.2020 | 18:58 PM

Hưng Hà: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt trên 19.500 tỷ

Sáng ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020,...

15.12.2020 | 16:07 PM

Đông Hưng: Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 14.200 tỷ đồng

Năm 2020, kinh tế của huyện Đông Hưng vẫn có bước tăng trưởng khá dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

09.12.2020 | 08:46 AM