Chủ nhật, 21/04/2024, 00:50[GMT+7]

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất quý I năm 2022 đạt trên 2.800 tỷ đồng

Chủ nhật, 27/03/2022 | 16:03:14
9,371 lượt xem
Quý I năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song huyện Kiến Xương vẫn thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh).

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư, nhất là đối với các dự án đầu tư lớn, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã được triển khai theo hướng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, bảo vệ an toàn cho nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả quý I năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt trên 2.800 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 674,2 tỷ đồng, tăng 2,03%; công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 1.394,9 tỷ đồng, tăng 12,61%; thương mại - dịch vụ đạt 736,7 tỷ đồng, tăng 6,66%.

Thời gian tới, cùng với việc thực nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng mọi phương án ứng phó với các cấp độ dịch  bảo đảm thích ứng an toàn trong điều kiện mới, huyện Kiến Xương sẽ tập trung phát triển nông nghiệp, chú trọng chăm sóc, bảo vệ lúa xuân; duy trì phát triển 24 làng nghề hiện có; tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án trọng điểm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

                                                               Thu Thủy