Thứ 6, 19/04/2024, 01:17[GMT+7]

Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2022 tăng hơn 8,7%

Thứ 2, 26/09/2022 | 15:51:52
8,642 lượt xem
9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 20.997 tỷ đồng, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thuỵ duy trì đà phát triển.

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 3.810 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt hơn 13.750 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt 3.436 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, huyện Thái Thụy tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu; huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án bảo đảm kế hoạch đề ra, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, tuyến quốc lộ 37…

Trần Tuấn