Thứ 2, 15/04/2024, 12:24[GMT+7]

Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất sáu tháng đầu năm tăng hơn 8,5%

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:33:28
17,935 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 13.946 tỷ đồng, tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt hơn 2.759 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt hơn 8.844 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt hơn 2.343 tỷ đồng.

Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam tại cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy).

Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục được mùa lúa xuân; lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản duy trì phát triển ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện được phục hồi và tăng trưởng trở lại, hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng mạnh; công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ xây dựng.

Để đạt các mục tiêu, kế hoạch năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt đề án sản xuất nông nghiệp đã phê duyệt, nhất là phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, các cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư sản xuất vào huyện...

Trần Tuấn