Chủ nhật, 04/06/2023, 02:04[GMT+7]

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ Khối các cơ quan TƯ

Thứ 7, 03/12/2022 | 10:50:46
733 lượt xem
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể mong muốn, thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ nắm chắc nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, từ đó tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu khai giảng lớp học.

Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Trong những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nhiều nội dung mới rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối đã thể chế hóa và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở và chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Trong Đảng bộ Khối có khoảng 600 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, trên 5.000 cán bộ cấp vụ và tương đương. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong công tác Đảng, hầu hết các đồng chí tham gia cấp ủy đều kiêm nhiệm.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. 

“Qua theo dõi và công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng của một bộ phận bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở còn hạn chế. Đây cũng là những đánh giá của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở", Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất coi trọng, tổ chức thường xuyên các lớp, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Mới đây, Đảng ủy Khối phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn tài liệu “Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Cuốn tài liệu được xây dựng công phu, có tính chỉ dẫn cao và mang đặc thù của công tác Đảng trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối mong muốn, thông qua các lớp bồi dưỡng này để góp phần giúp cho các đồng chí cấp ủy viên các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên chi bộ các đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối hiểu sâu, nắm chắc nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể chia sẻ, nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên mới, phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng của cuốn tài liệu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, trong đó nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là vụ trưởng và tương đương ở các cơ quan Trung ương.

Khẳng định đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ tham mưu chủ chốt, chiến lược trong cơ quan, đơn vị, vừa là những người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đồng chí học viên sắp xếp công việc, tham gia lớp học đầy đủ để tiếp thu được nhiều thông tin, kinh nghiệm triển khai thực hiện tốt các quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối tại đảng bộ, chi bộ; vận dụng được kiến thức đã nghiên cứu vào trong mỗi lĩnh vực công tác Đảng tại đảng bộ, chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối lên trình bày chuyên đề về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thời gian học tập 01 ngày, các học viên tham gia lớp học sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp trao đổi 05 chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tư tưởng; công tác dân vận và công tác văn phòng. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến các quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Trong quá trình truyền đạt, các đồng chí báo cáo viên sẽ trao đổi một số kinh nghiệm xử lý các vấn đề cụ thể nảy sinh trong thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng…/.

Theo dangcongsan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày