Chủ nhật, 28/05/2023, 23:34[GMT+7]

Đà Nẵng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ 6, 09/12/2022 | 18:52:00
784 lượt xem
Ngày 9/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10.

Năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, làm cơ sở, nền tảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc của nhân dân, xử lý dứt điểm các đơn, thư tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Năm thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số trên cả 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; năm thứ 3 liên tiếp đạt giải nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”; xếp hạng 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính, tăng 3 bậc so năm 2021.

Hệ thống chính quyền các cấp được kiện toàn, tinh gọn và hoạt động có hiệu quả. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị dần đi vào nền nếp; sau hơn 1 năm thực hiện đã bước đầu thể hiện được một số ưu việt của mô hình. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và hội quần chúng thành phố không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, thực hiện tốt vai trò tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2022 tăng 12,37%, quý III/2022 tăng 39,15%, GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so năm 2021; xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GRDP. Trong đó, dịch vụ tăng 17,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,39%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/11/2022 đạt 23.578 tỷ đồng, tăng 3,5% so năm 2021; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.201 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán.

Trong năm 2022, Đà Nẵng có thêm 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố năm 2022 ước tăng 9,1% so cùng kỳ 2021. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt 37.686 tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ 2021.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/11/2022, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt 3.950 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 50,1% kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt chủ đề của năm là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Trước hết,các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung rà soát và triển khai thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành việc cụ thể hóa các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XIII).

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra tại Thông báo số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các cấp; tập trung công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, qua đó, phát hiện, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở các cấp; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi và tham nhũng.

Chính quyền thành phố, các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất là thực hiện Chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Chính quyền thành phố, các sở, ngành, địa phương cũng cần tập trung rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh theo các Đề án, chương trình đã đề ra. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tái thiết đô thị, khu dân cư xuống cấp, chung cư, nhà ở xã hội, dự án thoát nước; xây dựng bản đồ ngập úng, hệ thống cảnh báo ngập úng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Các cấp ủy, các cơ quan, địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ “bảo đảm an sinh xã hội”; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ giải quyết việc làm, hỗ trợ, đào tạo, thu hút, tuyển dụng bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các Chương trình thành phố “5 không”, “ba có”, “bốn an”.

Chủ động kiểm soát dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; khắc phục tư tưởng chủ quan, buông xuôi trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tiêm phòng dịch Covid-19; bảo đảm năng lực phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh của hệ thống y tế thành phố. Tháo gỡ khó khăn của ngành y tế, giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện công. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa; Đề án Phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm cơ sở thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh chính trị, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, không để tái diễn, phát sinh tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”... Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại biểu dự Hội nghị cũng cho ý kiến, thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy Đà Nẵng.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày