Thứ 7, 03/06/2023, 11:10[GMT+7]

16.577 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Thứ 3, 13/12/2022 | 16:05:34
1,674 lượt xem
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang quản lý và chi trả cho 98.917 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó có 16.577 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM chiếm 16,76%. Riêng khu vực đô thị, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM chiếm 28,57%, đạt 109,9% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM tại huyện Hưng Hà.

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt, tiện ích của việc trả lương hưu qua thẻ ATM. Đồng thời phối hợp với hệ thống ngân hàng tăng cường công tác an ninh, bố trí lắp đặt bổ sung các cây ATM tại nơi thuận tiện cho việc đi lại của người dân, bảo đảm phục vụ tốt người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM.  

Thu Hoài