Thứ 7, 03/06/2023, 12:34[GMT+7]

Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 và Quy định 19 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Thứ 4, 21/12/2022 | 14:28:47
1,372 lượt xem
Sáng ngày 21/12, đoàn giám sát số 631 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát đã triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc giám sát.

Mốc thời gian giám sát tính từ ngày 1/5/2019 - 30/11/2022. Đoàn giám sát sẽ trực tiếp nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu tại đơn vị; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát; làm việc với với tổ chức đảng, đảng viên được giám sát những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ. Qua giám sát đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kết luận số 21 và Quy định số 19 trong thời gian tới.

Thành viên đoàn giám sát thông báo kế hoạch giám sát tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát .

Để cuộc giám sát đạt hiệu quả, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu quá trình thực hiện giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Kết thúc giám sát, đoàn sẽ báo cáo kết quả trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

                                                     Thu Thủy          

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày