Thứ 2, 20/05/2024, 18:24[GMT+7]

Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 2, 26/12/2022 | 12:51:54
1,250 lượt xem
Chiều 25/12, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiều mô hình mới và cách làm sáng tạo.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Cụ thể, trong công tác tổ chức, cán bộ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm, 10 năm, 20 năm tới. Trong đó, xác định nhiều nội dung mang tính đột phá như: chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ và việc luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng đang công tác ở cấp tỉnh về làm bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, đào tạo cán bộ và tạo nguồn cán bộ.

Năm 2022, đã tham mưu 37 lượt nhân sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử diện ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý; phối hợp tham mưu tốt công tác nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Toàn tỉnh cử hơn 9.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Đối với công tác tổ chức đảng, đảng viên, tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên ở địa bàn khó khăn, vùng núi, nông thôn. Tính đến giữa tháng 11/2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.630 đảng viên mới, tăng gần 150% so với năm 2021.

Đi đôi với việc chú trọng phát triển đảng viên, tỉnh còn kiên quyết rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Qua đó, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, với những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi là một trong 5 đơn vị trên cả nước được Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày