Thứ 6, 09/06/2023, 15:59[GMT+7]

Nhân lên sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Thứ 6, 30/12/2022 | 17:35:54
1,883 lượt xem
Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình tìm hiểu, học tập nghị quyết qua phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Quyết liệt, đồng bộ trong triển khai thực hiện

Năm 2022, toàn tỉnh có 148 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được cấp ủy cơ sở, chi bộ lựa chọn sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn, có tính khả thi để phát huy ưu điểm, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở từng đơn vị; đồng thời nội dung dễ thực hiện, dễ nhận diện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các chi bộ sau khi được lựa chọn đã chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết thực hiện; xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng công việc. Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận cùng với tổ chức đảng xây dựng chi bộ kiểu mẫu; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chi ủy, bí thư chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ triển khai bài bản, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khung tiêu chí rõ ràng nên chủ trương xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của đảng viên. Tuy mới triển khai chưa lâu song qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 18 chi bộ thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc xây dựng mô hình ở các chi bộ, trong đó tập trung vào 5 nội dung: chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngày sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; việc điểm danh qua phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và phải có sản phẩm cụ thể, trong đó tiêu chí về sản phẩm được coi tiêu chí cứng. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, nhìn chung các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Chi bộ Nhà máy Tân Đệ 1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Nhiều chuyển biến tích cực

Chi bộ thôn A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ) là 1 trong 18 chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. 

Đồng chí Trần Văn Thạo, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi bộ luôn coi đây là mục tiêu, động lực để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc tiếp tục duy trì và xây dựng thôn văn hóa. Trong mỗi cuộc họp chi bộ hàng tháng, vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa là một vấn đề trọng tâm được Chi bộ đưa ra bàn bạc, trao đổi, phát huy dân chủ. Quá trình thực hiện, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng khu, cụm dân cư để theo dõi, nắm bắt tình hình cũng như giúp đỡ các gia đình xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, từ đó tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong nhân dân. Nhờ vậy, thời gian qua nhân dân trong thôn vẫn giữ gìn được thuần phong mỹ tục, văn hóa trong gia đình, lối xóm, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu trưởng thành, không vi phạm tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2022, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của thôn đạt trên 90%, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Tại Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình, việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được Đảng ủy Bệnh viện tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Theo đồng chí Lương Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện: Chi bộ 3, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Để triển khai hiệu quả mô hình chi bộ “5 tốt”, Đảng ủy Bệnh viện đã cụ thể hóa 5 tiêu chí thành bộ chỉ số gồm 17 chỉ số phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện và được chấm theo thang điểm 100; đồng thời tổ chức tập huấn và đánh giá mức độ triển khai thực hiện hàng tháng đối với tất cả các chi bộ. 

Đồng chí Trần Thị Nhàn, Phó Bí thư Chi bộ 3 cho biết: Nhờ có khung tiêu chí, các chỉ số nội dung thành phần rõ ràng nên tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều nắm chắc các nội dung để triển khai thực hiện. Thời gian qua, Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng thời tích cực ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chung, Chi bộ cũng tập trung thảo luận những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân viên trong các khoa, phòng Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Qua đó giúp các khoa, phòng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, công tác khám chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng cao. Nếu như giai đoạn bắt đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chấm điểm theo bộ chỉ số của Bệnh viện Chi bộ 3 mới chỉ đạt 76/100 điểm thì đến nay qua quá trình phấn đấu chúng tôi đã đạt trên 90 điểm.

Tại Chi bộ nhà máy Tân Đệ 1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ, nội dung xây dựng chi bộ kiểu mẫu được cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể để dễ nắm bắt, dễ tổ chức triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá. Đồng chí Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty kiêm Bí thư Chi bộ chia sẻ: Để đạt được mục tiêu đề ra, đối với mỗi nhiệm vụ Chi bộ đều phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên và đảng viên; hàng tháng đều đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó có phương hướng và biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đến nay tất cả các mục tiêu Chi bộ xây dựng ban đầu đều vượt kế hoạch đề ra như việc duy trì nền nếp thời gian sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt; ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên đều tích cực học tập các nghị quyết trên phần mềm và có số điểm tích lũy cao, trong đó cao nhất hiện nay là gần 2.000 điểm. Trong công tác phát triển đảng viên mới, Chi bộ cũng vượt chỉ tiêu đề ra, đạt được 166%; việc cử quần chúng ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên đạt 140%.

Mặc dù thời gian triển khai chưa lâu song với sự vào cuộc triển khai quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ; từng bước góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Anh Đào 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày