Thứ 7, 25/03/2023, 18:12[GMT+7]

Công tác Xây dựng Đảng năm 2022

Thứ 7, 31/12/2022 | 09:46:29
471 lượt xem
Năm 2022, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng với nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Hệ thống đường giao thông xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) được xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Năm 2022, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy tỉnh quan tâm chỉ đạo đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Để cụ thể hóa các nội dung kết luận hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch với 10 nhóm giải pháp, 154 nhiệm vụ cụ thể giao cho các ngành, các địa phương thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu, giải pháp về công tác cán bộ bằng việc xây dựng, ban hành các đề án, quy chế, quy định, kế hoạch... về phân cấp cán bộ quản lý, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ; quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Cũng trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm tiến độ. Trong số chi ủy viên khóa mới đã được bầu, tỷ lệ tham gia lần đầu chiếm gần 35%; tỷ lệ nữ chiếm 42,6%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 23,6%. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai Đề án số 02 về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Nhờ triển khai bài bản, khung tiêu chí rõ ràng nên chủ trương xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của đảng viên. Tuy mới triển khai chưa lâu song qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng một cách thực chất, cụ thể. 

Cũng trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai thực hiện với nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó các mục tiêu đều được lượng hóa, cụ thể với những chỉ tiêu toàn diện nhằm tăng cường, mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát trong năm qua đều tăng so với năm 2021. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm đúng quy trình; xử lý kịp thời, nghiêm túc các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong năm 2022, đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức đảng, 314 đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho thấy quyết tâm cao của tỉnh trong việc đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc; đặc biệt đã tiến hành rà soát đưa 1 vụ án, 5 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tư tưởng được các cấp ủy tăng cường, đổi mới với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Các hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định quan trọng của trung ương và của tỉnh được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết, rút ngắn thời gian đưa nghị quyết đến với cơ sở, tạo tiền đề để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, từ đó giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15 về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Đề án số 05 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của hệ thống dân vận các cấp trong tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh trong những năm tiếp theo. 

Đảng viên Chi bộ Nhà máy Tân Đệ 1, Đảng bộ Công ty Tân Đệ tích cực học tập nghị quyết qua phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Đào Quyên