Thứ 4, 29/03/2023, 20:30[GMT+7]

Thái Thụy: Tăng cường quản lý đất đai

Thứ 4, 04/01/2023 | 11:02:56
8,044 lượt xem
Để đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn vào nền nếp, những năm qua, huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở. Nhờ đó, việc sử dụng quỹ đất ngày càng phát huy hiệu quả.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Chung cho biết: Xác định việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân, hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ về đất đai tại cấp huyện, cấp xã. Năm 2022, UBND huyện đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đất đai; xây dựng và hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030; lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, bảo vệ quỹ đất trồng lúa, góp phần tạo nguồn cung về quỹ đất cho thị trường bất động sản. Đã ban hành 916 thông báo thu hồi đất, diện tích gần 30ha để thực hiện 19 dự án; phối hợp tổ chức giao đất cho 8 tổ chức, diện tích trên 36ha.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai được chú trọng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giải quyết kiến nghị của 17 tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, nhận chuyển nhượng đất không đúng đối tượng, hạn mức vẫn tái diễn. Qua thanh tra, kiểm tra, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền 156 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nguyễn Quốc Hà cho biết: Trong quá trình thực hiện hồ sơ sau khi tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Chi nhánh Văn phòng đã triển khai thực hiện theo đúng bộ thủ tục hành chính công mà UBND tỉnh đã ban hành. Cùng với đó, Chi nhánh Văn phòng đã chủ động rà soát các văn bản quy định của pháp luật về đất đai; tham mưu kịp thời với cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung và ban hành các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, Chi nhánh Văn phòng đã tiếp nhận, trình ký gần 3.500 giấy chứng nhận, trong đó cấp lần đầu 1.430 giấy chứng nhận.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong các vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện. Năm 2022, huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức GPMB 19 dự án, phê duyệt 201 phương án GPMB của 1.109 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất thu hồi gần 158,5ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB gần 291 tỷ đồng. Công tác GPMB thực hiện các dự án đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, được UBND tỉnh, các sở, ngành đánh giá là một trong những huyện thực hiện tốt công tác GPMB.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai; tăng cường quản lý đất công, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường GPMB... theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, nhanh gọn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Thái Thụy.

Đức Dũng